facebook icon
Polowanie w języku łowieckim ogół czynności wykonywanych przez myśliwych z przestrzeganiem obowiązujących praw, czyli: tropienie, ściganie, strzelanie oraz łowienie zwierzyny. Wyróżnia się m.in.: polowanie błotne - odbywające się na bagnach, polowanie na białej stopie - na terenie zaśnieżonym, polowanie dzicze - na dziki, polowanie indywidualne - gdy poluje jeden myśliwy, polowanie nagankowe - z naganką na stanowiska myśliwych oraz polowanie pod pierzem - z udziałem ptaków łowczych.
Pod pojęciem "polowanie" rozumie się w myśli prawa łowieckiego:
1. Tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej.
2. Łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zezwoleniem ministra ochrony srodowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Do celów hodowlanych, w tym eksportu, oraz celów naukowych dozwolone jest łowienie zwierzyny żywej wyłącznie w sieci i nie raniące pułapki, w tym nie chwytające za kończynę.

Plan polowań w sezonie 2015/2016:


Pobierz plan polowań w pdf (kliknij tutaj)

NR. ŁOWISKO GODZINA/DATA MIEJSCE ZBIÓRKI ZWIERZYNA
1 Jaszczurowa Polana 07.11.2015/ 8:oo Skład drewna u Nosala Zwierzyna gruba+ drapieżniki
2 Tarnawa Dolna 11.11.2015/ 8:00 p. Kachel Zwierzyna gruba+ drapieżniki
3 Koziniec 15.11.2015/ 8:00 Skład drewna Bystrz Zwierzyna gruba+ drapieżniki
4 Łękawica 22.11.2015/ 8:00 p. Woźnicki Zwierzyna gruba+ drapieżniki
5 Śleszowice 29.11.2015/ 8:00 Śleszowice p. Graca Zwierzyna gruba+ drapieżniki
6 Suszyca 06.12.2015/ 8:00 Skład drewna-rampa LP Zwierzyna gruba+ drapieżniki
7 Tarnawa Dolna 13.12.2015/ 8:00 p. Kachel Zwierzyna gruba+ drapieżniki
8 Jawornik 20.12.2015/ 8:00 Skład drewna u Nosala Zwierzyna gruba+ drapieżniki
9 Łękawica 27.12.2015/ 8:00 p.Woźnicki Zwierzyna gruba+ drapieżniki
10 Diabokówka 30.12.2015/ 8:00 Skład drewna Bystrz Zwierzyna gruba+ drapieżniki
11 Tarnawa Górna 03.01.2016/ 8:00 Skład drewna u Nosala Zwierzyna gruba+ drapieżniki
12 Jaszczurowa Zadudzie 10.01.2016/ 8:00 Skład drewna u Nosala Zwierzyna gruba+ drapieżniki
POLOWANIA NA BAŻANTY
1 Śleszowice pola 05.12.2015/ 8:45 Domek Myśliwski Bażant/ Lis
2 Okrawina 24.12.2015/ 8:00 Domek Myśliwski Bażant/ Lis
3 Koziniec pola 17.01.2016/ 8:45 Domek Myśliwski Bażant/ Lis