facebook icon
Pobierz aktualny plan polowań na sezon 2019/2020 w jpg (wersja do druku w pdf kliknij tutaj) 


Plan polowań Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Mucharzu na sezon łowiecki 2020/2021

Początek wszystkich polowań planowany na godzinę 8:00, zakończenie około godziny 15:00
Wszystkie polowania odbywać się będą na terenie obwodu łowieckiego 146.

Lp.

Łowisko

Data

Odstrzał

1.

Tarnawa Dolna/ Mucharz pola

18.10.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

2.

Koziniec Czerna

25.10.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

3.

Jaszczurowa Polana

07.11.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

4.

Koziniec Bystrz

15.11.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

5.

Łękawica

22.11.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

6.

Tarnawa Dolna

29.11.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

7.

Jawornik

06.12.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

8.

Śleszowice

13.12.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

9.

Suszyca - Jamnik

20.12.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

10.

Mucharski Las/Pola

24.12.2020

Bażant/Lis

11.

Tarnawa Górna

27.12.2020

Zw. Gruba + drapieżniki

12.

Łękawica

03.01.2021

Zw. Gruba + drapieżniki

13.

Tarnawa Dolna

10.01.2021

Zw. Gruba + drapieżniki

14.

Jaszczurowa Zadudzie

17.01.2021

Zw. Gruba + drapieżniki


Polowania na bażanty:

  1. 11.11.2020 - Teren polny Koła

  1. Wigilia 24.12.2020 (Szczegóły w tabeli)

  1. Sylwester 31.12.2020 - Teren polny Koła

  1. 24.01.2021 - Teren polny Koła

  1. 07.02.2021 - Teren polny Koła

  1. 14.02.2021 - Teren polny Koła

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na terenie Gminy Zembrzyce w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zembrzyce. W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zembrzyce niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego. Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.