facebook icon

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne oraz zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 22 września 2009 r. ustalono następujące okresy polowań na zwierzęta łowne bytujące na terenie obwodów K.Ł. "Cietrzew" w Mucharzu:

Jelenie szlachetne:
byki: od 21 sierpnia - do końca lutego
łanie: od 1 września - do 15 stycznia
cielęta: od 1 września - do końca lutego

Sarny:
kozły: od 11 maja - do 30 września
kozy i koźlęta: od 1 października - do 15 stycznia

Daniele:
- byki: od 1 września do 15 stycznia
- łanie: od 1 września do 15 stycznia
- cielęta: od 1 września do końca lutego

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dn. 31 marca następnego roku kalendarzowego): cały rok
lochy: cały rok

Drapieżniki:
borsuki: od 1 września - 30 listopada
tchórze i kuny (leśne i domowe): od 1 września do 31 marca
lisy: od 1 czerwca - 31 marca
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze: cały rok


Ptactwo:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: od 15 sierpnia - 21 grudnia
gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1 września - 21 grudnia
łyski: od 15 sierpnia do 21 grudnia
gołębie grzywacze: od 15 sierpnia - 30 listopada
słonki: od 1 września - 21 grudnia
jarząbki: od 1 września - 30 listopada

        UWAGI: