facebook icon

 
Historia koła Łowieckiego "Cietrzew" w Mucharzu

Koło Łowieckie Cietrzew w Mucharzu zostało założone w 1949roku. Założycielami byli: Albin Majdak, Franciszek Gajda, Feliks Dębiński, Józef Gałuszka, Tadeusz Stańco.
Wydzierżawione przez spółkę tereny położone były w miejscowościach: Jaszczurowa, Koziniec, Mucharz, Skawce, Świnna Poręba, Śleszowice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Łękawica i Zagórze, wraz z położonymi w ich obrębie lasami państwowymi i prywatnymi. Łączna powierzchnia dzierżawionego obwodu wynosiła na początku powstania 5 tyś ha, a po licznych korektach oraz zajęciu terenu przez budowę zapory w Świnnej Porębie wynosi obecnie 4 tyś 060 ha.

Sięgając pamięcią wstecz, pierwszy zarząd koła stanowili koledzy, którzy odeszli już do krainy wiecznych łowów. 
Byli to wielce zasłużeni koledzy: Prezes Franciszek Gajda. Łowczy Józef Kaletka, Skarbnik Tadeusz Stańco, Sekretarz Albin Majdak.
Kolejnymi Prezesami byli koledzy: Franciszek Gajda, Jerzy Pandlowski, Marian Kojder, Zygmunt Burek, Leszek Stańco, Adam Mreńca.
Łowczymi byli koledzy: Józef Madeja, Stanisław Kwak, Stanisław Paleczny

Obecny skład zarządu to:

Prezes - Adam Mreńca
Łowczy - Józef Owcarz
Podłowczy - Michał Owcarz
Podłowczy - Andrzej Styrna
Podłowczy - Tomasz Pyrek
Skarbik - Bogdan Boguń
Sekretarz - Ryszard Czaicki

Obecny skład komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący -Arkadiusz Piotrowski
Członek Komisji - Paweł Łabędź
Członek Komisji - Michał Bednarczyk

Na przestrzeni lat, z inicjatywy zarządu i członków koła podejmowano różne przedsięwzięcia: sadzenie lasów, prowadzenie prelekcji wśród młodzieży szkolnej, zbiórka nasion i owoców z wykorzystaniem ich w dokarmianiu zimowym.
Te przedsięwzięcia prowadzone są do chwili obecnej i wzbogacane o nowe tj: współpraca z rolnikami w powstawaniu poletek zaporowych i żerowych. Wszystkie te działania skierowane są aby zapewnić bazę żerową dla zwierzyny i ograniczyć szkody wyrządzane głównie przez zwiększającą się populacje dzików. Nasze działania gospodarcze skierowane są głównie w celu dostosowania ilości bytującej zwierzyny do bazy żerowej obwodu, tak aby było to do zaakceptowania przez rolników i nas – myśliwych.
Poważnym problemem jest zwiększająca się populacja drapieżników tj. lis, kuna, które penetrują nasze łowisko, niszcząc zwierzynę drobną. I z tym negatywnym zjawiskiem musimy się uporać, aby zając, bażant i kuropatwa nie zniknęły na zawsze z naszego krajobrazu.
Nasze koło jest mocno związane z lokalną społecznością poprzez współpracę z mieszkańcami i samorządami gmin.
Corocznie przed rozpoczęciem sezonu myśliwskiego przy kaplicy św. Huberta w Jaszczurowej odbywa się uroczysta msza polowa, na którą zapraszani są okoliczni mieszkańcy i rolnicy. Kultywując przywiązanie do tradycji łowiectwa i myślistwa nasze koło  podarowało dla kościoła parafialnego w Mucharzu obraz św. Huberta – patrona myśliwych