facebook icon
Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania, dla myśliwych, stażystów oraz pliki graficzne Koła Łowieckiego.

Pobierz formularz do zgłoszenia szkody łowieckiej w pdf (kliknij tutaj) 

Dokumenty dla myśliwych :
Pobierz deklarację o wykonaniu czynności gospodarczych w pdf (kliknij tutaj) 
Pobierz umowę kupna broni w doc (kliknij tutaj) 
Pobierz umowę użyczenia broni w doc (kliknij tutaj) 
Pobierz kartę aktualizacji danych myśliwego w docx (kliknij tutaj)
Pobierz wniosek pozwolenia na broń KW Kraków w doc (kliknij tutaj)
Pobierz wniosek pozwolenia na broń KW Katowice w doc (kliknij tutaj)

Dokumenty dla stażystów:

Pobierz wniosek o staż w doc (kliknij tutaj)
Pobierz wniosek o egzamin w PZŁ w doc (kliknij tutaj)
Pobierz deklarację członkowską PZŁ w doc (kliknij tutaj) 
Pobierz zapytanie o niekaralności w doc (kliknij tutaj)

Dostępna Grafika  Koła Łowieckiego Cietrzew:
Logo Koła Cietrzew Mucharz w png (kliknij tutaj)