facebook icon

Życzenia od Zarządu KŁ CietrzewZ okazji obchodów Dnia Świętego Huberta. Zarząd Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Mucharzu, składa wszystkim myśliwym, leśnikom oraz ich rodzinom wszelkiej pomyślności zdrowia i zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym.Niech święty Hubert darzy wszystkim myśliwym pomyślnością w lesie i na łące.
W tym dniu przypomni nam o miłości do natury, zwierząt,
o poszanowaniu etyki, kultury, tradycji myśliwskiej. 

„Niech Was las obdarzy” w kniei i w polu.

                                                                                „Darz Bór” 

   Łowczy Koła Łowieckiego                                                  Prezes Koła Łowieckiego
   „Cietrzew” w Mucharzu                                                      „Cietrzew” w Mucharzu

          Józef Owcarz                                                                        Józef Skudlarski