facebook icon

Życzenia Hubertowskie 2015

 

Szanowne  Koleżanki i Koledzy.  Jak co roku w przededniu  3 listopada w którym obchodzimy dzień świętego Huberta patrona myśliwych, leśników i jeźdźców pozwalamy sobie 

życzyć wszystkim myśliwym członkom Polskiego Związku Łowieckiego

wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia z wykonywania naszej

wspólnej pasji jaką jest łowiectwo. Niech nasz patron św. Hubert hojnie obdarza nas swymi łaskami, niech prowadzi rękę i oko aby  wszyscy myśliwi wypełniali swoje zadania i obowiązki bezpiecznie, z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

 

 

                                                Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

 

Przewodniczący ZO PZŁ                                                        Prezes BORŁ     

  Michał Jordan                                                              Franciszek Strzałka