facebook icon

UWAGA - Zmiana okresów polowań

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

łanie od 1 września do 15 stycznia
cielęta od 1 września do końca lutego

danieli:

byki od 1 września do końca lutego
łanie od 1 września do 15 stycznia
cielęta od 1 września do końca lutego

dzików:

dziki - wszystkie cały rok

szakali złocistych:

od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.
UWAGA: na szakale okres polowań obowiązuje od 1 sierpnia 2018r!