facebook icon

Zakaz noszenia broni 1-15.12.2018

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładownym


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładownym na obszarze wojewódźtwa śląskiego i wojewódźtwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 grudnia 2018 r. wprowadzony został czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.