facebook icon

Walne Zebranie - INFORMACJA ZARZĄDU

13.04.2024 odbyło się coroczne Walne zebranie członków Naszego Koła, podczas spotkania  zostały przedstawione sprawozdania Prezesa oraz Członków Zarządu Koła, rozliczenia oraz pomysły na przyszłość Nowego Zarządu. Dziękujemy za poczęstunek przygotowany przez Restaurację Barakuda. Dziękujemy Przede Wszystkim Kolegom Myśliwym za obecność oraz pozytywną ocenę Naszej pracy. 
Zarząd Koła Łowieckiego Cietrzew W Mucharzu. Darz Bór