facebook icon

Laur Babiogórski

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich drugi raz w tym roku przyznawało swoje laury dla osób i stowarzyszeń promujących region. Wśród nagrodzonych znaleźli się też reprezentacji powiatu wadowickiego.Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji

 Osobom i stowarzyszeniom zmierzającym w swoim działaniu właśnie do promowania kultury regionalnej i dbania o nią, przyznawane są Laury Babiogórskie. W ostatni weekend w Kukowie odbyła się specjalna gala, na której uroczyście wręczono te wartościowe nagrody.Wśród laureatów znalazło się liczne grono przedstawicieli powiatu wadowickiego.
Wśród Laureatów znalazło się koło łowieckie  „Cietrzew" w Mucharzu, za całokształt działalności związanej z ochroną lokalnej przyrody i dbaniem o jej zrównoważony rozwój.