facebook icon

Procesja Bożego Ciała

Informujemy, iż jak co roku, przedstawiciele naszego Koła Łowieckiego uczestniczyło w procesji Bożego Ciała w parafii Świnna Poręba. Serdecznie dziękujemy kolegom za udział ze sztandarem.
Darz Bór