facebook icon

Podziękowania za wystawę łowiecką

Serdeczne podziękowanie dla Koła Łowieckiego "Cietrzew" za organizację wystawy łowieckiej dla mieszkańców Gminy Mucharz w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Szczególne podziękowania składam na ręce Pana Józefa Skudlarskiego za miłą współpracę i pomoc w realizacji przedsięwzięć na terenie naszej gminy.Z poważaniem,
Wioletta Rupa
p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Mucharzu