facebook icon

Ostatnie pożegnanie Dziadka Władka

Ostatnie pożegnanie naszego Drogiego przyjaciela, Dobrego Ducha kolegów myśliwych, Wielkiego Patrioty i Podróżnika odbyło się w Bazylice Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Drogi kolego zostaniesz na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach:

Spoczywaj w pokoju 

Dziadku nasz Władku , Wielki Przyjacielu Bóg nam jest światkiem że jest nas wielu .
Ty nas wciąż razem wszystkich trzymałeś i swym dowcipem rozweselałeś
Kiedy przyszedłeś na polowanie to nawet lasy piękniej szumiały
bo również one Ciebie kochały. Któż nie znał Władzia, Dziadka Myśliwego.
Któż nie zaciągał mądrych rad od niego .
Starzy i młodzi , chętnie go słuchali z wielką przyjemnością z Władziem polowali
Uczył on myślistwa tego prawdziwego i uczył on także jak kochać bliźniego.
Czytał nam Władziu Księgę Rodzaju, która nas uczy jak postępować,
aby przyrodą gospodarować .
My wszyscy razem Ci przyrzekamy że twoje rady zapamiętamy.
Dlatego dzisiaj Ciebie nie żegnamy, bo Cię na zawsze w swych sercach mamy.

Darz Bór
Tymi słowami kolega Adam Mreńca pożegnał Dziadka Władka w imieniu Koła Łowieckiego Cietrzew w Mucharzu


Niech Ci serce długo bije skoro Bóg mu kazał bić bowiem człowiek póki żyje, ma dla kogo żyć. „

Dziadek Władek