facebook icon

Informacje od Prezesa Zarządu Koła

W imieniu Zarządu Koła przypominam wszystkim Członkom Koła o podstawowych obowiązkach jakie nas wszystkich obowiązują.Zdajemy sobie sprawę że znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej sytuacji o której nie muszę pisać bo wszyscy wiemy mając rodziny i bliskich. Nie chcemy w obecnej sytuacji robić zebrań czy nawet spotkań w większym gronie dlatego prosimy wszystkich o coroczne wykonanie swych obowiązków czyli czynności gospodarczych w postaci opróżnienia paśników, wyłożenia soli i zagospodarowania w grupach poletek.
Chcę również zwrócić uwagę na odstrzały sanitarne dzików i prosić o oszczędzenie loch, które stanowią przyszłość naszej kniei i naszych polowań. Zarówno ja jak i cały Zarząd zapewniam że w miarę naszych możliwości zrobimy wszystko abyśmy wspólnie szczęśliwie otworzyli nowy sezon w czym na pewno nam pomoże Św. Hubert któremu zbudowaliśmy kaplice pod która zachęcam do modlitwy.
Z wyrazami szacunku 
Prezes Koła 
Adam Mreńca