facebook icon

Informacja Zarządu Koła


Informujemy, iż w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z funkcji Prezesa Koła ,,Cietrzew" przez Kol. Józefa Skudlarskiego,  Zarząd Koła przychylił się do prośby i podjął Uchwałę 8/Z/2017 o przyjęciu rezygnacji, jednocześnie postanowił powierzyć pełnienie obowiązków  Prezesa Koła ,,Cietrzew" do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Podłowczemu Kol. Leszkowi Stańco.