facebook icon

Informacja od Zarządu KŁ Cietrzew

Prosimy wszystkich kolegów aby uregulować zaległe opłaty składek oraz opłaty za tusze pozyskanej zwierzyny. Opłaty można dokonywać gotówką-u skarbnika koła lub za pośrednictwem rachunku bankowego podanego na naszej stronie internetowej w dziale kontakt. 
Przypominamy, iż do dnia 28.02.2017 r. należy dostarczyć do Łowczego Koła dokumenty odstrzału oraz wykonywanych prac gospodarczych.
Przypominamy, że protokół jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej.
Pobierz deklarację czynności gospodarczych w pdf (kliknij tutaj) 

Z poważaniem Łowczy Józef Owczarz