facebook icon

Hubertus 2018

W dniu 10 listopada Koło Łowieckie "Cietrzew''  w Mucharzu rozpoczęło sezon łowiecki 2018 / 2019.
Sezon rozpoczęto tradycyjną Mszą Hubertowską przy wybudowanej przez Koło Kaplicy Św. Huberta w Jaszczurowej ( Pod Polaną )  . 

Przed Mszą Prezes Koła Adam Mreńca i Łowczy Koła Józef Owcarz przywitali zaproszonych gości. Prezes Koła podziękował  ustępującym Władzą Gminy pod przewodnictwem Wójta Wacława Wądolnego  za bardzo dobrą współpracę oraz pogratulował nowo wybranej Pani Wójt Renacie Galara, Pani Radnej Powiatowej Małgorzacie Targosz oraz Radnemu Michałowi  Bednarczyk.
Mszę celebrowali Ksiądz Proboszcz Andrzej Żmuda, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Strzelichowski,  Ksiądz Kapelan Proboszcz Myśliwych Okręgu Bielskiego Adam Ciapka. Prezes podziękował również  Leśniczemu z naszego terenu  Panu Tomaszowi Biel Mieszkańcom Polany  rodzinom myśliwych oraz wszystkim mieszkańcom Gminy. 
Po mszy odbyło się uroczyste ślubowanie nowych Członków PZŁ : Kol. Krzysztof Noworyta, Michał Bednarczyk , Sebastian Owcarz , Maciej Piątek -  Gratulujemy kolegom i życzymy sukcesów. 
 Dziękujemy również kol. sygnaliście Pawłowi Potempie oraz fotografowi Tomaszowi Mreńcy.  
Mimo że na pokocie tym razem nic nie było panowała wspaniała koleżeńska atmosfera.
Honorowymi Królami  Polowania zostali Nasi Księża oraz Goście Zaproszeni