facebook icon

Ogólnopolska Akcja Darz Bór-Dasz Krew

W związku z ostatnio otrzymywanymi informacjami o zwiększonej liczbie wypadków samochodowych i zbyt małym zapasie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza Ogólnopolską Akcję noszącą tytuł "Darz Bór - Dasz Krew". Będzie ona trwała od 26 lipca do 31 sierpnia 2017 r.


    Wszyscy myśliwi zainteresowani pomocą mają możliwość udać się do pobliskiego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu oddania krwi. Aby dołączyć do organizowanej przez nas akcji, należy podać przed oddaniem krwi obowiązujące hasło "Darz Bór - Dasz Krew". Ma to na celu zweryfikowanie na koniec ilości krwi, jako została przez nas zebrana.


    Tym samym zwracamy się z prośba do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów Myśliwych o przyłączenie się do podjętej inicjatywy.